Maailmanhistoria

Ensimmäinen aika

Vareth nostatti Varethin terän vuoriston läntisen mantereen pohjoiseen päähän.
Zarawia nostatti Whitun saariston ja itäisen mantereen päähän kylmän alueen.
Kaksoisjumala Hjavi ja Navi loi suuren suon Varethin vuoriston pohjoispuolelle ja keskimantereen vuoristoja, mukaan lukien Suuren Pylvään vuoren.
Vareth laski maahan avatarikseen hirvittävän jättilisko Dowin, joka laskeutuu Varethin Terän vuoristoon.
Zarawia loi Karan vajoaman vesistön läntiselle mantereelle ja Lakeuden tasangon itäiselle mantereelle.
Hjavi ja Navi loi Shirdan viidakon keskiselle mantereelle.
Vareth kasvatti Varethin Terän vuoristoa ja lämmitti alueen ilmanalan. Sen jälkeen aika oli sopiva ja Dow synnytti liskokansan (align 0)
Zarawia loi Ajan ja sitä mittaamaan auringon, tähdet ja kuun. (2 x aurinkoa, keltainen ja punainen; 3 x kuuta, himmeä punainen aurinko on yöllä kahden kuun kanssa taivaalla, kirkas aurinko päivällä yhden kanssa)
Hjavi ja Navi luo avatarikseen kaksipäisen kivisen kissaolennon, Kyrozuman (myöhemmin: Kyro), joka ilmestyi Suuren Pylvään vuorelle vartioimaan tietä jumalten luokse. Sen jälkeen jäädyttää Azuran jäätikön itäisen mantereen eteläpäähän.
Vareth loi läntisen mantereen suuren aavikon ja Dow rakensi liskokansalle Varethin Terän vuoriston keskelle kaupungin, joka tunnettiin vain “Kaupunkina”, olihan se ensimmäinen laatuaan.
Zarawia loi suuren metsikön läntisen mantereen eteläiseen päähän ja laajensi Lakeuden tasankoa ja suuren Äkkisyvän vajoaman Lakeuden pohjoispäähän.
Hjavi ja Navi luovat Atsuin (kuuma) ja Samuin (kylmä) merivirrat.
Vareth kasvatti itäisen mantereen suuret metsät, havupuita etelän kylmille seuduille ja pohjoisen lämpöön lehtipuita. Dow johti liskokansan asuttamaan suota.
Zarawia loi elämän ja kuoleman kierron. Nostatti suuria saaria merille.
Hjavi ja Navi nostatti saaria ja teki Hämyr saarelle järviä ja keskimantereelle viljelyskelpoista tasankoa ja metsikköä. Läntiselle mantereelle nousi Rankana tunnettu vuoristo ja eteläkärkeen jäätyi Usumun jäätikkö.
Vareth antaa magian sataa maahan suurena sateena, joka luo maagisia vesistöjä ympäri maailman. Magia on syntymässä saatua kaikelle elävälle (myös kasveille ja eläimille) ja yleensä perinnöllistä. Maagisten lähteiden kautta magiaa vuotaa maailmaan yhä enemmän ja etenkin Ensimmäisellä Ajalla niiden ympäristössä sanotaan tapahtuneen paljon kummallisuuksia.
Zarawia luo sisävesistöjä ympäri maailman.
Hjavi ja Navi luo vuoristoa, tasankoa ja aavikkoa itäisen mantereen pohjoiskärkeen. Läntiselle mantereelle loi puistikkoista keski-suomimaastoa.
Katastrofi: Vareth ja Zarawia aiheuttavat suuren aallon pyyhkivän itäisen mantereen yli Äkkisyvän vajoaman pohjoispuolelta. Jäljelle jää hedelmätöntä rämettä ja arpista maata. Dow rakentaa liskomiehille toisen kaupungin, jota kutsutaan “Uudeksi kaupungiksi”.
Zarawia luo itselleen avatariksi sudennäköisen Azuran, joka syntyy Azuran jäätikön jäästä. Azura muovaa jäästä ja lumesta hahmoja, joihin puhaltaa elämän hengen luoden jäähaltijoiden rodun (align +1).
Hjavi ja Navi suuttuu Zarawian ja Varethin hyökyaallosta ja sortuu ja kivenkappaleista syntyy kissaeläin, Zuma ja ihmishahmoinen Kyro. Navi ja Zuma jäävät keskiselle mantereelle Suuren Pylvään läheisyyteen ja Hjavi lähtee Kyron kera salaiseen järvilaaksoon itäisen mantereen pohjoisten vuorten keskelle. Salaiseen järvilaaksoon Kyro luo Kyromaanit, lyhyiden kivi-ihmisten rodun, joiden iho pystyy muuttumaan hädän tullen kivenkovaksi (align 0).

Toinen Aika

Vareth loi rämeisiä suistoja maailman eri kolkkiin ja opetti liskokansalle ylivertaisen illusiotaikuuden salat (advance civilization)
Zarawia lahjoitti jäähaltijoille luonnontuntemuksen taidon (advance civilization) ja luo itselleen uuden avatarin herättämällä suuren puun läntisen mantereen eteläisestä punapuumetsästä taikajärven ääreltä. Iguine luo alueelle dryadikansan (align 0).
Hjavi ja Navi: Navi luo Zuman kanssa Suuren Pylvään varjoon felinien rodun, jonka jäsenet muuttavat muotoaan ihmismuodon ja erilaisen kissapetomuodon välillä (align -1). Kyro luo kyromaaneille Tolppa -nimisen kaupungin salaisen laaksoon. Kyromaanit kehittävät mahtavan kivenrakennustaidon (advance civilization).
Varethin avatar Dow synnyttää Uudessa Kaupungissa ensimmäisen ihmisen, Rakan. Raka matkaa Varethin Terän vuoriston eteläpuolen metsiin, jossa hän synnyttää ensimmäiset ihmiset (align +1).
Zarawia käskee Azuran johtamaan joukon jäähaltioita Lakeudelle, johon jäävät elämään ja siunaa haltiarotua ylivertaisella ratsumiestaidolla (advance civilization). Zarawian uusi avatar, lyhtyä kantava merileväviittainen Luotsi herää itäisen meren pohjoisella saarella, Lähdesaarelle. Iguine rakentaa suuren puukaupungin, Puutavan, dryadeille.
Hjavi luo Karan vajoaman hiekasta avatarin joka tunnetaan nimellä Kara. Kara rakentaa suolasta ja hiekasta pienen, kalpean humanoidimaisen öisin elävän aavikkokansan (align -1), jotka tunnetaan varjoina.
Vareth käskee Rakan johdattaa ihmiset levittäytymään etelämmäs länsimantereen länsirannikolla. Vareth luo ihmisten alalajin, dyynikulkijat (align +1), aavikolle sopeutuneita ihmisiä, joissa on himppu liskokansan verta. Nämä asettuvat Varethin Terä -vuoriston eteläpuolelta alkavalle aavikolle. Varethin kultin ohjaamana dyynikulkijat vaeltavat elämään heimoina ympäri aavikon. Varethin vaikutuksesta liskokansan Kaupungista tulee parantavan magian keskus (advance city: healing magic)
Zarawia käskee Luotsia keräämään kaikkien kansojen Valitut saarelleen ja näin tapahtuu. Lakeuden jäähaltijoista muodostuu alalaji vähähaltijat (align -1). Käskee Azuraa rakentaa haltjoille yhteinen kaupunki, Soihtu, Azuran jäätikön ja Lakeuden rajalle. Käskee myös Iguinen levittämään dryadeja kaikkiin metsiin, joka mantereelle.
Hjavi opettaa Tolpan kyromaanit taitaviksi asesepiksi (advance city). Kara opastaa varjot parhaiksi tuulimaageiksi (advance civilization). Zuma rakentaa Suuren Pylvään huipulle Shirdan kaupungin jumalten kohtaamispaikaksi.
Katastrofi: Varethin ja Zarawian vaikutuksesta Atsuin ja Samuin merivirrat sekoittuvat ja vaihtavat paikkoja 7 vuodeksi, jonka jälkeen palaavat takaisin. Mullistus kuitenkin ehtii tuhota paljon ja haitata niin rotuja kuin luontoakin. Erityisesti kärsii vaihtolämpöinen liskokansa, josta yli puolet tuhoutuu katastrofissa.
Zarawia kehittää jäähaltijoiden purjehdustaitoa (advance civilization). Käskee Azuraa rakentamaan kelluvan satamakaupungin Azuran jäätikön kupeeseen, kaupunki tunnetaan nimellä Satama. Käskee Luotsia rakentamaan Majakka -nimisen kaupungin Lähdesaarelle. Lisäksi synnyttää tulivuorisaaria keskiselle merelle.
Hjavi käskee Karaa palvovia varjoja kehittämään taitoa meditaatioon, jotta pärjäävät vähemmällä ruualla, unella ja ravinnolla. Hjavi käskee Kyron rakentamaan salaisen tunnelin Tolpan kaupungin eteläpuolelta vuoriston läpi etelärannikolle rämealueen loppupäähän, tunnelista edes kyromaanit eivät tiedä. Navin vaikutuksesta dryadit ja felinit risteytyvät alalajiksi, delleiksi, ihmishahmoisiksi vihertäväihoisiksi dryadeja raskastekoisemmiksi humanoideiksi ja orjuuttavat viidakon dryadit Navin ohjeistuksesta (align -1).
Vareth suuttuu ensimmäiseen luomukseensa, liskokansaan näiden tottelemattomuuden ja sopeutumattomuuden tähden, jumala saastuttaa liskokansan magian niin, että mitä enemmän he sitä käyttävät, sitä hullummaksi se heidät tekee ja lopulta liskot tuhoavat itse itsensä. Liskojen hävityksen myötä Vareth kääntää katseensa toiseen luomukseensa ihmisiin ja puhdistaa näitä paremmiksi (purify, nyt align +2)
Zarawia kehittää vähähaltijoille ketteryyteen perustuvan aseettoman lähitaistelutaidon (advance civilization). Zarawia käskee Azuran tekemään Valkaman kaupungin Usumunin jäätikölle, jota haltijat purjehtivat asuttamaan. Käskee Luotsia luomaan uuden rodun, Arakkoat, linnun ja ihmisen sekoituksen, pitkäraajaisia, sulkaisia, pitkäkyntisiä (align 0). Arakkoat syntyvät asuttamaan itäisen mantereen koillisosaa. Kehittää dryadeille camokankaankutomistaidon.
Navi käskee Zuman komentaaan dellit rakentamaan Turhan kaupungin. Turhan asukkaista tulee maailman parhaita mukavimpien laivojen laivanrakentajia (advance city). Samalla Turhan dellit käyvät kopeiksi (corrupt, dellien align Turhassa nyt -2).
Vareth käskee Rakan johdattaa ihmiset levittäytymään asumaan yhä laajemmalti läntiselle mantereelle. Tapahtuma: Varethin vaikutuksesta viimeinen liskokansan edustaja kerää kansansa tietouden kirjoihin ja kääröihin ja vie sen läntisen mantereen ihmisten säilytettäväksi. Ihmisten keskuudessa vaikuttavan kulttinsa kautta Vareth käskee ihmisten rakentaa kuusi turvallista temppeliä Rangan vuoriston syvimpiin väleihin, joissa n tuomia kirjoja säilytetään.
Zarawia elvyttää avatarikseen yhden Uuden Kaupungin kuolleista liskoista, kylvettää sitä Hämyrin saarella kuiden valossa Hämyrin lähteissä ja valaa sille hopeisen panssarin. Avatar saa nimen Kuuton ja ensimmäisenä tehtävänään luo uuden rodun drakolaiset, (align -1) jotka ovat edeltäjiään pienempiä, vain parimetrisiä ja joilla on sisäinen tuli vaarallisen vaihtolämpöisyyden sijaan, lisääntyvät munimalla. Käskee Azuran tehdä Whitun saaristoon Whitun kelluvan kaupungin. Käskee Luotsin sammuttaa Äkkisyvän tulivuoren ja rakentaa sen sisään tulivuoren, kaupungin nimeksi tulee Sammunut.
Tapahtuma: Navi luo Kohtalon Kirjan Shirdan kaupunkiin, johon kaiken elollisen kohtalo on kirjattu ja sitä voidaan muuttaa. Hjavi kuitenkin saa vihiä kirjasta ja käy puhumassa muille jumalille. Yhdessä Hjavi muiden jumalten voimia lainaten luo Vartijan, joka on ainoa joka voi kirjoittaa kirjaan uusia kohtaloita. Hjavi luo kaikista kansoista koostuvan kultin, jonka tärkein tehtävä on suojella Kohtalon Kirjaa, Kirjan Kaarti.
Vareth käskee palvojiensa dyynikulkijoiden keskuudessa rakentaa Vuorimuurin kaupungin läntisen mantereen aavikon äärelle, Rangan vuoriston juurelle paikkaan, josta jumalan lupaama lähde löytyy ampumalla jousipyssyn nuolella vuoren juurta. Sitten Vareth luo itselleen uuden avatarin nostaen eläessään suurena sotavelhona tunnetun, Jareth-nimisen dyynikulkijamiehen keskisen meren alla olevasta Manalasta takaisin eloon. Käskee Rakan johdattaa ihmisiä levittäytymään yhä edelleen läntiselle mantereelle. Kansatta jäänyt Dow lentää Varethin käskystä Vuorimuurin kaupunkiin ja sulattaa tulta syöksemällä suunnattoman vallihaudan kaupunkia suojaamaan.
Katastrofi: Zarawia varastaa Kohtalon Kirjan ja korvaa sen kopiolla hämätäkseen Vartijaa. Hukkaa kuitenkin oikean Kirjan jonnekin. Samassa rytäkässä keskinen manner railoontuu ja palaset pysyvät kiinni vain Suuren Pylvään yhdistämänä. Zarawia käskee Azuraa ohjaamaan jäähaltijat kasaamaan suuren armeijan Soihdun kaupunkiin. Käskee Kuuttoman rakentamaan sotilashenkisen kaupungin, Kekäleen, Hämyriin drakolaisille.
Katastrofi: Suutuksissaan Kirjan kohtalosta Navi tuhoaa himmeän auringon ja aloittaa kymmeniä vuosia kestävän kylmän kauden. Suuren Pylvään ympäristöä Navi kuitenkin suojelee taikuudellaan jääkaudelta. Jääkauden innoitaman Usumun ja Azuran jäätiköt kasvavat etelässä. Lämpötila maassa jäähtyy monella asteella pysyvästi. Kun jäätiköt kasvavat kiinni, Samuin kylmä virta pysähtyy ja pohjoisen sää lämpenee, joka taas lämmittää ja sulattaa jäätiköt auki. Tämä jäätymis-sulamisliike jää pysyväksi vuosikymmeniä kestäväksi sykliksi. Käskee Karaa rakentamaan varjoille läntisen mantereen aavikon taikalähteelle Hämärä-nimisen kaupungin. Käskee Kyron johdattamaan salassa joukon kyromaaneja ulos salaisesta laaksosta salaista tunnelia pitkin ja marssimaan itäisen mantereen läpi ja asuttamaan Varethin ja Zarawian raastaman maan.

Kolmas Aika

Vareth käskee Dowin rakentaa itselleen temppelin läntisen mantereen itärannalle. Käskee Rakan tekemään ihmisille satamakaupunki Rakamirin läntisen mantereen länsirannikolle. Käskee Jarethin rakentaa dyynikulkijoille Kajasteen kaupungin länsirannikon aavikon taikajärven rannalle. Vareth käskee Kajasteen kaupungin rakentaa vankat muurit suojakseen. Vareth puhdistaa Vuorimuurin kaupungin dyynikulkijoiden moraalia (align nyt +2).
Iguinen kautta Zarawia nostattaa keskisen mantereen dryadit kapinaan orjuuttajiaan dellejä vastaan. Luotsi komentaa Zarawian kultin rakentamaan itselleen Kasurin kaupungin itäisen mantereen itärannikon suistoon. Azura käskee haltioita kartoittamaan maailmaa. Katastrofi: kylmän ajan sykli aiheuttaa maailmankattava, kaikkia rotuja koskettava nälänhätä, jota seuraa kulkutauteja.
Hjavi käskee Kyron rakentaa kyromaaneille Rakon kaupungin. Kara käskee Hämärän varjoja varustautumaan ja rakentamaan armeijan. Navi rakentaa kaiken kuolleen elollisen muistoista ja luista itselleen avatarikseen Manalan vartijan, huputetun naisen nimeltä Kiraviel. Manalan portti syntyy keskisen meren tulivuorisaarelle.
Vareth käskee Jarethin nostattaa dyynikulkijoista armeijan Kajasteen suojaksi. Käskee Rakan rakentaa ihmisille toisen satamakaupungin, Rakorin, läntisen mantereen länsirannikolle. Käskee Dowin takoa Tulen Temppelissä taikajousen, Ammonin, joka käyttää ammuksina nuolien sijaan magiaa. Ammonista tehdään ennustus, jonka mukaan sen lähettämä nuoli tulee sytyttämään Puutavan kaupungin lopulliseen tuleen. Rakorin ihmiset saavat käskyn rakentaa sataman ja laivaston. Vuorimuuri rakentaa suuren armeijan.
Zarawia käskee Majakan kaupungin rakentamaan suuren kirjaston, Kaiken Tiedon Kirjaston. Käskee Kasurin arakkoiden alkaa viljellä riisiä. Käskee Kuuttoman kokoamaan drakolaisista palkka-armeijan Kekäleen kaupunkiin. Käskystä Iguine nostattaa pyhiä puita ympäri maailman, niiden siemenissä on taikavoimaa. Käskystä Luotsi kerää taikapuiden siemeniä, kylvettää niitä taikalähteessä ja tekee niistä kristallipallon, josta voi nähdä kaiken tulevan ja menneen. Käskee Azuran rakentaa Vesikaupungin kadonneen liskokaupungin alueelle, läntisen mantereen pohjoispäädyn suolle. Vuorimuurin keskuuteen syntyy Azuraa palveleva Tähden polun kultti.
Navi käskee Zumaa kokoamaan Turhan kaupunkiin armeijan. Navi komentaa Kiraviel luo uuden rodun, nihlit (align -1), haaskansyöjät, koukkuraajaiset raatelijat, jotka asuttavat liskokansan vanhan Uuden Kaupungin. Kara rakentaa varjoille Turvan kaupungin piiloon suolle siltä varalta, että Hämärän kaupunkiin hyökättäisiin. Käskee dellien keskuudessa uskoviaan rakentamaan Turhempi-satamakaupungin railon toiselle puolelle. Peläten Kajasteen luomaa uhkaa, Hämärän väki päättää kiillottaa kilpeään niin sanotusti (align nyt 0).
Vareth luo vähähaltijoiden keskuuteen Valkean ritarikunnan ja käskee ritarikunnan ristiretkelle kitkemään pahuutta maailmasta, ristiretki alkaa rakentamalla tukikohdaksi Valin kaupungin. Valin kaupungissa asuvista vähähaltijoista tulee väkivaltaan taipuvaisia (align nyt -2). Raka rakentaa ihmisille kolmannen satamakaupungin, Rannan länsimantereelle. Jareth rakentaa dyynikulkijoille satamakaupungin Jaranin. Vareth käskee Dowin lähteä sotaan Uuden kaupungin nihlejä vastaan ja murhata näiden ylishamaanin.
Kuuton rakentaa drakolaisille Hämyrin saarelle satamakaupungin, Lieskan. Azura ja Luotsi rakentavat yhdessä Usuman ja Azuran jäätiköiden välille leijuvan sillan, joiden keskelle rakennetaan leijuva kaupunki, Ilmakaupunki. Dellien keskuuteen syntyy orderi, Vihreän lehden ritarikunta, jotka kunnioittavat luontoa ja dryadeja luonnoonhenkinä.
Hjavi nostattaa Rangan vuoriston syvimmistä uumenista avatarin, Durenin, joka luo Rangan vuoristoon kääpiörodun (align +1). Kääpiöt rakentavat Rangan vuoriston keskivaiheille osittain vuoriston sisään kivisen Kalinkradin kaupungin ja nostavat armeijan sitä suojaamaan.
Vareth opettaa Valin kaupungin sepät takomaan pirun hyviä miekkoja (advance city). Rakorissa opitaan tekemään maailman kestävimmät laivat (advance city). Jareth jättää dyynikulkijat ja vetäytyy luomalleen Jarethin saarelle
Zarawia laskee päiväkuun maan pinnalle avatarikseen, muovaa siitä naishahmoisen avatarin, Aurielin. Kaikki muut avatarit vievät Aurielille lahjoja valtaistuinsaliinsa Ilmakaupunkiin: Jareth tuo maagisen rannekorun, Raka tuo laivan, joka voi purjehtia missä vain, Dow tuo munan, Kyro tuo marmorisen hiusneulan, Kara tuo taikapeilin, Duren tuo lakikirjan, Zuma tuo iättömän kissan, Disan, joka osaa paljastaa valheen ja vilpin, Kiawiel vie rämepuusta valmistetun sauvan, Azura tuo tähdistä valmistetun kaulanauhan, Iguine tuo toiveita toteuttavan aarrelippaan, Luotsi tuo kompassin, joka näyttää aina oikean suunnan, Kuuton vie rintapanssarin, joka torjuu kaikki hyökkäykset. Luotsi rakentaa arakkoille toisen kaupungin, Varukin. Azuran johdolla vähähaltijat rakentavat Kuilun kaupungin Äkkisyvän reunalle.
Hjavi käskee palvojiaan kääpiöiden keskuudessa aloittamaan perinteen, jonka mukaa jokainen nuori kääpiö lähtee tiettyyn ikään tultuaan lähtemään 20 vuodeksi taistelemaan oikeudenmukaisuuden ja turvallisen maailman puolesta. Perustavat tukikohtia kaupunkeihin, jotkut kääpiöt jäävät matkalle pidemmäksikin aikaa. Kirawiel hyökkää nihlien kanssa Dowia vastaan ja karkottaa Dowin terrorisoimasta Uutta Kaupunkia. Konfliktista johtuen nihlit alkavat vihata liskoihmisiä. Turhan kaupungissa taltutetaan dryadien kapina kovalla kädellä. Kyro nostattaa vuoren Äkkisyvän rajalle suuren Palatan-vuoren ja Duren rakentaa vuorelle kaupungin kääpiöille ja muillekin Arkankeli-kaupungin, johon kasataan heti myös armeija.
Vareth käskee Dowin Valin kaupunkiin nostattamaan vähähaltijoista armeijan ja käskee Valkean ritarikuntaa lähtemään sotaan hävittämään Arkankelen kääpiökaupungin, sodassa onnistaa ja naapurikaupunki poltetaan. Saarellaan Jareth tekee maagisia kokeita joiden tuloksena luo merenväen (align -1). Raka johdattaa Rakorin laivoilla uudisraivaajajoukon ihmisiä itäiselle mantereelle.
Azura nostatti Lakeuden ja Äkkisyvän reunalle Maakaupungin ja houkutteli Kuuttoman auttamaan rakentamaan Karan vajoaman tulivuorisaarelle Tulikaupungin drakolaisille ja jäähaltijoille, kaupunkia puhdistettiin (align 0). Luotsi lähettää valittujaan kaupunkeihin perustamaan Akatemioita, joissa opetetaan tietoa ja taitoa. Iguine nostattaa armeijan dryadeille Turhempaan. Kuunvalosta ja meren aalloista Auriel luo keijut, kalpeat humanoidiolennot, jotka hohtavat tähtivaloa kuin eivät olisi tästä maailmasta. Ilmakaupungissa kehitetään voimallista fyysistä lääkkeisiin, rohtoihin ja hierontaan perustuvaa lääketiedettä (advance city).
Kyro rakentaa uudelleen Arkankelin kaupungin, tällä kertaa enemmän linnoitusmaiseksi. Duren nostattaa sinne uuden armeijan ja Arkankelin kaupungissa kehitetään maailman huippu sotastrategiataito. Navi kyrsiintyy felineihinsä ja käskee Kirawielin levittää periytyvän geenivirheen, joka aiheuttaa hedelmättömyyttä ja keskenmenojen yleistymistä. Tästä johtuen felinien kansa vähenee ja katoaa lopulta lähes kokonaan. Navi nostattaa uskontojohtoisen armeijan Turhaan.
Rakan johdolla ihmisuudisraivaajat rakentavat Dowennan kaupungin ensimmäiseksi itäisen mantereen ihmiskaupungiksi. Alue huomataan hedelmälliseksi ja Dowennan kaupunki raivaa metsästä suuria peltoja kasvavalle ihmispopulaatiolle. Länsimantereen ihmiset rakentavat Viimakallon kaupungin itärannikolle. Viimakallon asesepistä tulee legendaarisia jousipyssyjen valmistajia (advance city). Dowennassa kehitetään vertaansa vailla oleva valkoviinilajike (advance city).
Zarawia komentaa Vihreän Lehden ritarikuntaa johtamaan keskisen mantereen dryadit sotaan Turhempaa vastaan vapauttaakseen kansan orjuudesta. Sota ajautuu tasapeliin ja lopulta pitkän pattitilanteen päätteeksi Turhempi jää dryadejen ja Vihreän Lehden valtaan ja Turha jää dellien käsiin. Iso osa dryadiorjista vapautetaan ja niille jotka jäävät orjuuteen koittaa hieman paremmat olot. Dowennan viljelmillä alkaa sattua kummallisia kepposia kun alueen dryadit kostavat sissisodalla ihmisten puunkaatobisnekset. Drakolaiset nostattavat Lieskaan armeijan. Luotsi opettaa Arakkoaille ennustuksen taidon ja erään hieman hutiin tulkitun ennustuksen perusteella Arakkoat alkavat harjoittaa ihmisuhreja satonsa parantamiseksi. Azura nostattaa Sataman kaupunkiin armeijan. Käskee Tähden Polun kultin kehitellä tähtien asennoista ennustuksia Vuorimuurissa. Auriel käskee keijuja kiertämään maailmaan hoivaamaan kaikkia kansoja kiertelevinä parantajina.
Kirawiel lirkuttelee Jarethin mukaansa varastamaan Aurielilta tämän lahjaksi saamia esineitä: kähveltävät lippaan, kaulanauhan, hiusneulan, rannekorun ja peilin. Hiusneula kuitenkin jää Ilmakaupunkiin kun Aurielin rakastettu Sola yrittää estää rosvousta ja saa surmansa kamppailussa, hiusneulan lävistämänä. Kirawiel ja Jareth pakenevat Manalaan aarteineen. Hjavi käskee Karan lähettää varjojen keskuudesta suuren sankarin Gallatin varustamaan retkikunta ja lähtemään Manalaan varastamaan aarteet takaisin. Peiliä sankari ei löydä, mutta muut varastetut tavarat hän nappaa, Kirawiel ja Jareth saavat varkaan kuitenkin kiinni ja viimeisenä tekonaan tämä heittää kaulanauhan, rannekorun ja lippaan tuulimagiansa mukaan vietäväksi Karalle. Tuuli ei kuitenkaan kanna enää sankarin kuoltua ja tavarat jäävät jonnekin matkalle kadoksiin. Hjavi ohjaa Hämärän varjoja järjestämään rauhanneuvottelut Kajasteen ihmisten kanssa jotta kaupunkien välillä olisi rauha. Käskee myös Rakon kyromaanien tehdä tuttavuutta naapureihinsa Arkankelin kääpiöihin ja Dowennan ihmisiin. Kirawieliä palvova nihlien lähteä liikkeille ja sotia varjoja ja keijuja vastaan.
Vareth käskee Dowennan kaupungin rakentaa toinen armeija ja Rakan johtaa se sotaan arakkoakaupunkeja Varuki ja Kasuri vastaan. Varukin ihmiset asuttavat ja rakentavat viereen uuden kaupungin. Varethin johdatus kuljettaa Valkean ritarikunnan armeijan Valista hyökkäämään Puutavan kimppuun. Matkalla käyvät hakemassa Tulen Temppelistä Ammonin taikajousen ja saavat Dowin avukseen hyökkäykseen. Puutava palaa kuten ennustettiin! Paluumatkalla vähähaltijajoukko koukkaa Rangan vuoriston taakse ihmisten maille ja perustavat sinne Valkean Ritarikunnan temppelikaupungin, Kalin. Rannan ja Rakorin kaupungit vastaavat vähähaltijoiden uhkaan linnoittamalla Kalia lähemmän Rannan kaupungin ja nostamalla Rakorista armeijan.
Iguine käyttää Ilmakaupungin lähellä kasvavan taikapuun siemeniä kasvattaakseen niistä vartijoita turvaamaan kaupunkia. Azura opettaa haltijoille lauluja ja laulamista. Kuuton opettaa drakolaisille tulimagiaa. Luotsi rakentaa Lakeuden keskelle Mystisen kaupungin, joka on tiedon ja oppimisen keskus. Tapahtuma: Kirawielin ja Jarethin rosvoretken surmattua Solan, Auriel herättää Solan henkiin käyttäen Kirawieliltä saadulla rämepuusauvalla. Sola on sidottu sauvaan ja pysyy hengissä niin kauan kuin pitää sauvaa kädessään. Auriel nousee Solan kanssa Rakalta saatuun laivaan ja purjehtii Manalaan vaatimaan takaisin varjosankari Gallatin, pukee Gallatin panssariin ja tekee tästä ruorimiehensä. SItten Auriel seuralaisineen purjehtii takaisin taivaalle ja palaa kuuksi valvomaan.
Hjavi käskee kääpiöiden perustaa paladiinilaitoksensa yhteyteen pankkilaitoksen ja ryhtyä myös rahallisen vallan valvojiksi. Navi jysäyttää kiukuspäissään palasen toisesta yökuusta maahan Rakamirin ihmiskaupungin päälle tuhoten sen ja ison osan ympäröivästä maastosta. Kyromaanit levittäytyvät uudelleenasuttamaan Kasurin kaupungin. Osa aavikon varjoista siirtyy Rangan vuoriston lähelle ja liittoutumaan kääpiöiden kanssa. Duren käskee kääpiöitä ottamaan kirveen tunnusaseekseen. Kirawiel johdattaa nihlit Rakamirin ympäröivälle suoalueelle. Zuma havahtuu rauhallisesta elostaan ja Naviin kyrsiintyneenä vaihtaa residenssiä Ilmakaupunkiin, jossa ystävystyy Disa-kissan kanssa.

Maailmanhistoria

Skype DW vol1 milosiini